Bredband för företag

Dela

Alla företagare vet hur viktigt det är att samtliga delar av verksamheten fungerar och att tekniken flyter på. Därför vill man inte gärna välja fel bredbandslösning. I en organisation måste arbetsflödet flyta på utan störande inslag som beror på en så trivial sak som bristfälligt bredband. Och visst vore det frustrerande om en viktig affär går förlorad för att grundkommunikationen inte fungerar? Att ha rätt bredband i sin verksamhet gäller för såväl småföretagare som större etablerade företag.

Vi ska nu titta lite närmare på just bredband för företag och vilka faktorer som är viktiga för att det ska fungera så bra som möjligt.

Välj rätt bredband för att underlätta arbetet

Företagsledare axlar ansvaret att se till att rätt bredband finns tillgängligt på arbetsplatsen vilket är viktigt på flera sätt. Dels för att skapa bra arbetsflöde internt bland medarbetarna, men också för att garantera kunderna bra surfflöde. Är bredbandslösningen rätt kan företaget ge kunderna stabilare och mer pålitlig åtkomst av tjänsterna som erbjuds.

Bredbandsleverantörer brukar oftast ha möjlighet att kunna erbjuda företag olika bredbandspaket. Oavsett vilket paket det handlar om så brukar det vara kraftfulla startpaket som har möjlighet att utökas i takt med att företaget växer. Vidare brukar det sällan vara problem att uppdatera paketen till förmånligt pris.

Slipp bindningstid som småföretagare

Småföretagare erbjuds specifika paket där de kan välja bland alla hastigheter utan bindningstid. Till paketen går det även att välja både symmetriska och asymmetriska bandbredder. Därtill även mobila lösningar med 4G. Att installera 4G back-up rekommenderas eftersom den tar över vid fel på den fasta anslutningen.

Garanterade hastigheter

Det finns populära lösningar med garanterade hastigheter på exempelvis 2 Mbit/s till 10 Gbit/s. Dessa utgör ett bra fundament för företagets kommunikation och är lämpade för varierande verksamheter. I dessa paket ingår oftast proaktiv felavhjälpning, vilket innebär att utrustningen kontinuerligt övervakas. Företag kan själva välja vilken överföringskapacitet som internetanslutningen ska ha och man bör beakta både inkommande och utgående trafik. För extra trygghet erbjuder en del leverantörer så kallad bandbreddsgaranti.

Stabilitet och förtur i trafiken

Om inte uppkopplingen är tillräckligt bra spelar det ingen roll om bredbandet har en hög hastighet, användaren kommer ändå inte bli nöjd med den totala upplevelsen. Med instabil uppkoppling finns det påtaglig risk för intäktsbortfall i verksamheten eftersom arbetsflödet kan försämras. Hitta en skräddarsydd lösning åt ditt företag oavsett situation och behov.

Ett företag med höga krav vill givetvis dra maximal nytta av bredbandet i verksamheten och då är det extra viktigt med säkra och pålitliga anslutningar. Förtur i trafik och garanterad bandbredd är förmåner som många företag vill välja in i sina paket. Vid förtur så prioriteras man i leverantörens nät, vilket såklart ger en bättre upplevelse.

Globalt nätverk

En bra bredbandsleverantör bör kunna erbjuda ett globalt nätverk, vilket också många företag har som minimikrav.  Ett globalt nätverk medför att det blir mindre störningar. Kraftfulla nätverk sträcker sig över de flesta delar Europa, USA och Asien.

Fasta IP-adresser

När företagen kräver att ingå i ett eget globalt IP-nät garanteras en säker kommunikation och förslöad trafik undgås. Med fasta IP-adresser kan företagets datorer ständigt identifieras, vilket medför goda möjligheter att utveckla företagets kommunikation ytterligare.

God service

Service är alltid en central del som företagen lägger stor vikt vid. Om problem skulle uppstå måste det finnas en grundtrygghet så att inte verksamheten tvingas lida. Utöver att bredbandsleverantören har kompetent kundtjänst så betraktas flexibilitet som en avgörande egenskap. Om det skulle krävas så bör bredbandsleverantören med enkla medel kunna dirigera om företagets trafik.

Med en bra grundservice så löser leverantören de flesta problem inom några få timmar med undantag för helger då inte alla leverantörer erbjuder service. För att vara på den säkra sidan bör man i förväg undersöka vilken service som ingår i de olika paketen och se om den motsvarar företagets förväntningar i en akut situation.

Ha koll på statistik

Det finns möjlighet hos de flesta leverantörer att få tillgång till statistik som kan vara bra underlag för företagets verksamhet. Oftast presenteras statistiken i en säker webbportal genom leverantörerens webbplats. SLA-rapporter, information om planerade driftstörningar och statistik över internetförbrukning är exempel på vad som går att komma åt.

Erbjudanden till nya kunder

Nya företagskunder brukar erbjudas betalningsfria månader eller extra utrustning helt kostnadsfritt. Även befintliga kunder kan ges liknande erbjudanden vid förlängning. Hur som helst så bör man noggrant undersöka hur lång bindningstid bredbandsavtalet har.